U52315 洛谷是大佬

    • 1.4K提交
    • 257通过
    • 1.3K排名
  • 用户 ID52315
  • 用户类型 普通用户
  • 注册时间 2017-08-04 15:15

博客

难易度统计

入门难度 109
普及- 101
普及/提高- 30
普及+/提高 7
提高+/省选- 5
省选/NOI- 4
NOI/NOI+/CTSC 1

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P1002] [P3262] [P1003] [P2242] [P1004] [P1006] [P1007] [P1008] [P2608] [P1009] [P3390] [P1010] [P1012] [P3061] [P1014] [P3331] [P1017] [P1022] [P1024] [P1028] [P3507] [P1029] [P1030] [P1065] [P1031] [P2765] [P1035] [P1036] [P1042] [P1702] [P1044] [P1046] [P1047] [P3002] [P1048] [P1049] [P1051] [P1655] [P1055] [P1059] [P1241] [P1060] [P1061] [P1067] [P1401] [P1068] [P1071] [P1075] [P2570] [P1085] [P1089] [P1048] [P1090] [P1091] [P1096] [P1079] [P1097] [P1123] [P1098] [P1100] [P1106] [P1711] [P1115] [P2601] [P1116] [P1842] [P1125] [P1130] [P1134] [P3404] [P1138] [P1143] [P1146] [P1147] [P1149] [P1150] [P2865] [P1151] [P1152] [P2143] [P1162] [P3401] [P1170] [P1176] [P1975] [P1177] [P1434] [P1179] [P3279] [P1192] [P1195] [P1082] [P1200] [P1202] [P1208] [P1216] [P1217] [P3529] [P1223] [P3475] [P1226] [P2273] [P1252] [P2209] [P1253] [P1255] [P1293] [P1296] [P1628] [P1303] [P1304] [P2168] [P1307] [P1308] [P1316] [P1282] [P1317] [P1319] [P1328] [P1372] [P1376] [P1403] [P1413] [P1420] [P1421] [P1138] [P1422] [P1423] [P1424] [P1425] [P1426] [P1427] [P1428] [P1451] [P1464] [P1469] [P1478] [P1480] [P2009] [P1482] [P1506] [P1510] [P1534] [P2824] [P1538] [P2008] [P1540] [P1551] [P1553] [P1554] [P1685] [P1567] [P1640] [P1577] [P1579] [P1581] [P1597] [P1598] [P1601] [P1603] [P1604] [P1616] [P1938] [P1617] [P1618] [P1634] [P1657] [P1664] [P1706] [P1946] [P1716] [P3241] [P1720] [P1727] [P2478] [P1734] [P1739] [P1748] [P3460] [P1760] [P1765] [P1781] [P1787] [P3379] [P1788] [P3351] [P1789] [P1795] [P1824] [P2149] [P1838] [P1843] [P3460] [P1862] [P1865] [P1866] [P1587] [P1873] [P1876] [P1886] [P2935] [P1887] [P3348] [P1888] [P3170] [P1897] [P1908] [P3447] [P1909] [P1914] [P1816] [P1936] [P2999] [P1957] [P1958] [P3047] [P1969] [P1980] [P1981] [P1996] [P1470] [P2006] [P2084] [P2089] [P2108] [P2763] [P2142] [P2181] [P1958] [P2197] [P2239] [P2240] [P2320] [P2404] [P2415] [P2440] [P2550] [P2580] [P1636] [P2591] [P3376] [P2669] [P2676] [P2678] [P2708] [P2855] [P3179] [P2955] [P3366] [P2432] [P3367] [P3406] [P3383] [P3742] [P3951] [P1258] [P3954] [P1680] [P3984] [P4325] [P2508] [P4413] [P4445] [P1265] [P4994] [P3003] [P4995] [P5015] [P2959] [P5016] [P5315] [CF1A] [CF4A] [CF6A] [CF9A] [CF41A] [CF43A] [CF61A] [P1967] [CF155A] [P1267] [CF171E] [CF271A] [CF405A] [P3136] [CF409A] [CF409F] [CF672A] [P3473] [CF697A] [CF777A] [CF810A] [P1743] [CF887A] [CF935A] [CF937A] [CF991A] [P1686] [CF1145B] [SP1] [P3118] [SP2] [P2388] [SP11] [SP297] [SP302] [SP6256] [P2126] [SP9722] [SP25784] [P2953] [SP27561] [SP34011] [AT25] [AT166] [AT211] [AT265] [AT440] [P3220] [AT663] [P2313] [AT731] [AT807] [P2935] [AT989] [AT1213] [AT1515] [AT1805] [P3288] [AT1863] [P1889] [AT2084] [AT2150] [P2072] [AT2343] [AT2652] [AT2653] [AT3528] [P2538] [AT3675] [AT3879] [P3235] [AT3880] [P3435] [UVA272] [UVA11388] [P2764] [UVA11636]
统计数据非实时更新。

签名

2019-1-25 删除某些不良性的东西

(已经死了的)学校团队

(单项传输的)小号传送门(小号没实名)

不是所有的大佬都叫洛谷是大佬

我想我已经知道答案了

日常学习地址

一定要把这个网页发给老师

我爱学习(c++)

新时代新青年党建先锋了解一下

长期广告位招租

长期求推荐水题,紫色水题,蓝色水题等

////////////////////////

我!是!蒟!蒻!

以下是膜拜环节

机房第一巨佬

上课 三大 巨佬

外出上课巨佬

↑这个无敌,用户编号是我的两倍,做题量吊打我

////////////////////////////// 音乐库(未完善,预计再过2147483647%32768天做完)

点击查看更多...