U52315 洛谷是大佬

    • 1.8K提交
    • 343通过
    • 1.2K排名
  • 用户 ID52315
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2017-08-04 15:15

博客

难易度统计

入门难度 113
普及- 126
普及/提高- 61
普及+/提高 20
提高+/省选- 10
省选/NOI- 12
NOI/NOI+/CTSC 1

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P2731] [P1002] [P3315] [P1003] [P1536] [P1004] [P1865] [P1006] [P1007] [P2469] [P1008] [P1009] [P2043] [P1010] [P3478] [P1011] [P2214] [P1012] [P2106] [P1014] [P1300] [P1015] [P1226] [P1017] [P1020] [P1649] [P1022] [P1024] [P2504] [P1028] [P1029] [P1030] [P3111] [P1031] [P1033] [P1035] [P3289] [P1036] [P1323] [P1042] [P1044] [P1046] [P1047] [P3187] [P1048] [P3241] [P1049] [P2695] [P1051] [P1055] [P2253] [P1058] [P1677] [P1059] [P1945] [P1060] [P1061] [P2937] [P1067] [P1068] [P3133] [P1071] [P1989] [P1075] [P1085] [P1087] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P1096] [P2154] [P1097] [P1098] [P1100] [P1106] [P1111] [P1115] [P1116] [P1125] [P1130] [P1134] [P1138] [P2644] [P1143] [P1146] [P1147] [P1860] [P1149] [P1150] [P3253] [P1151] [P1152] [P3446] [P1159] [P1162] [P3412] [P1164] [P1168] [P1170] [P1176] [P1177] [P1179] [P1820] [P1192] [P1640] [P1194] [P1366] [P1195] [P1200] [P1202] [P1208] [P1216] [P1217] [P2690] [P1218] [P1223] [P1226] [P2222] [P1252] [P1253] [P1255] [P2520] [P1276] [P1179] [P1287] [P1034] [P1293] [P1296] [P1584] [P1303] [P2467] [P1304] [P1305] [P1307] [P1308] [P1316] [P1317] [P3147] [P1319] [P2150] [P1328] [P2246] [P1334] [P1339] [P1364] [P1372] [P1735] [P1376] [P1387] [P1403] [P1413] [P1769] [P1420] [P2085] [P1421] [P1422] [P2831] [P1423] [P1424] [P1425] [P3492] [P1426] [P1427] [P1428] [P1439] [P1783] [P1440] [P2179] [P1451] [P1464] [P1469] [P1474] [P3150] [P1478] [P1480] [P1482] [P1716] [P1506] [P1510] [P1798] [P1525] [P3297] [P1534] [P2878] [P1536] [P1538] [P2743] [P1540] [P1137] [P1541] [P1546] [P1272] [P1547] [P1551] [P1553] [P1247] [P1554] [P1567] [P1519] [P1577] [P2767] [P1579] [P2162] [P1581] [P1582] [P1583] [P1597] [P1598] [P1601] [P2127] [P1603] [P1604] [P1605] [P3444] [P1614] [P3126] [P1616] [P1617] [P1233] [P1618] [P1928] [P1628] [P1634] [P1638] [P1657] [P1664] [P1678] [P1691] [P2964] [P1706] [P1714] [P1716] [P1720] [P1724] [P1725] [P1727] [P2701] [P1734] [P1738] [P1739] [P1748] [P1217] [P1757] [P1760] [P1765] [P1781] [P2229] [P1784] [P3421] [P1787] [P1788] [P1364] [P1789] [P1795] [P1824] [P1838] [P1843] [P2542] [P1855] [P1801] [P1862] [P1099] [P1865] [P1866] [P1873] [P1876] [P1880] [P1886] [P1887] [P1888] [P1897] [P1908] [P3030] [P1909] [P1910] [P2042] [P1914] [P1927] [P1936] [P1957] [P1849] [P1958] [P1969] [P2282] [P1980] [P1981] [P1443] [P1996] [P2004] [P2006] [P2032] [P3327] [P2060] [P2077] [P3385] [P2084] [P2089] [P2107] [P2828] [P2108] [P3439] [P2142] [P2541] [P2158] [P2165] [P2181] [P2197] [P2211] [P2212] [P2239] [P2478] [P2240] [P2242] [P2306] [P2320] [P2330] [P2728] [P2393] [P2404] [P1583] [P2415] [P2440] [P2550] [P2573] [P2580] [P2591] [P2615] [P2700] [P2668] [P2669] [P2676] [P2363] [P2677] [P2678] [P2708] [P2820] [P2855] [P2872] [P2947] [P2955] [P3150] [P2826] [P3224] [P3243] [P3549] [P3366] [P3443] [P3367] [P3222] [P3371] [P1825] [P3372] [P3374] [P3378] [P3383] [P3742] [P3834] [P3951] [P2031] [P3954] [P1474] [P3984] [P4325] [P4413] [P4445] [P1835] [P4779] [P1198] [P4956] [P4994] [P3120] [P4995] [P5015] [P5016] [P3539] [P5238] [P5315] [P5407] [P1960] [P5461] [P5462] [CF1A] [P2760] [CF4A] [CF6A] [CF9A] [CF19B] [CF41A] [CF43A] [P2269] [CF61A] [P2533] [CF155A] [P2061] [CF171E] [CF189A] [P2836] [CF271A] [CF405A] [CF409A] [CF409F] [CF672A] [CF697A] [CF723E] [CF777A] [CF810A] [CF887A] [CF934B] [P2262] [CF935A] [CF937A] [CF991A] [P2347] [CF1130A] [P3211] [CF1145B] [SP1] [SP2] [SP11] [SP297] [P2346] [SP302] [SP5973] [SP6256] [P1773] [SP9722] [SP25784] [P1897] [SP27561] [SP34011] [P2872] [AT25] [AT166] [P2840] [AT211] [AT265] [AT440] [AT663] [AT731] [P3127] [AT807] [AT989] [AT1213] [AT1515] [P3433] [AT1805] [AT1863] [AT2084] [AT2150] [AT2343] [P1553] [AT2652] [AT2653] [AT3528] [AT3675] [P1898] [AT3879] [AT3880] [UVA272] [P3076] [UVA11388] [P1209] [UVA11636] [P1390]
统计数据非实时更新。

签名

(被我救活的)学校团队

(单项传输的)小号传送门(小号没实名)

不是所有的大佬都叫洛谷是大佬

我想我已经知道答案了

日常学习地址

一定要把这个网页发给老师

我爱学习(c++)

新时代新青年党建先锋了解一下

长期广告位招租

长期求推荐水题,紫色水题,蓝色水题等

////////////////////////

我!是!蒟!蒻!

以下是膜拜环节

机房第一巨佬

上课 三大 巨佬

外出上课巨佬

↑这个无敌,用户编号是我的两倍,做题量吊打我

水题自动机

红名上 课巨佬

↑都是绝对的巨佬,Rank300-

////////////////////////////// 音乐库(未完善,预计再过2147483647%32768天做完)

2019-05-18 音乐备忘录

2019.7.8 出题必备(要分享链接找我)

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。