U91204 本条二亚

    • 501提交
    • 287通过
    • 402排名
  • 用户 ID91204
  • 用户类型普通用户
  • 注册时间 2018-03-13 19:19

博客

难易度统计

入门难度 26
普及- 49
普及/提高- 44
普及+/提高 26
提高+/省选- 57
省选/NOI- 68
NOI/NOI+/CTSC 17

统计数据非实时更新。

通过题目

[P1000] [P1001] [P2726] [P1002] [P1003] [P1007] [P1008] [P1009] [P1012] [P1014] [P1019] [P1020] [P2156] [P1022] [P1024] [P1025] [P1978] [P1030] [P1031] [P1035] [P3122] [P1036] [P1042] [P1045] [P1046] [P2999] [P1047] [P1048] [P1049] [P1051] [P1055] [P2273] [P1057] [P1059] [P1790] [P1060] [P1067] [P2194] [P1068] [P2494] [P1075] [P1077] [P1082] [P1085] [P1086] [P1088] [P1089] [P1090] [P1091] [P1093] [P3023] [P1095] [P1096] [P2015] [P1097] [P1098] [P1115] [P1134] [P1135] [P1137] [P1144] [P1147] [P1149] [P1158] [P2623] [P1168] [P1177] [P1179] [P3482] [P1181] [P1198] [P2964] [P1217] [P1223] [P1226] [P1257] [P2534] [P1284] [P1029] [P1303] [P1304] [P1306] [P1307] [P1308] [P1338] [P1105] [P1372] [P1381] [P2219] [P1387] [P1390] [P1416] [P1417] [P2070] [P1421] [P1425] [P1428] [P1429] [P1780] [P1434] [P1439] [P1447] [P1452] [P1480] [P1494] [P1540] [P1546] [P1579] [P1582] [P1583] [P1596] [P1601] [P1603] [P1618] [P1736] [P1739] [P1801] [P1062] [P1880] [P3139] [P1886] [P1908] [P1909] [P1914] [P2432] [P1919] [P1931] [P2418] [P1932] [P1966] [P1970] [P1972] [P1980] [P1984] [P1592] [P1996] [P2000] [P2210] [P2005] [P2672] [P2023] [P2047] [P2055] [P2058] [P2089] [P2119] [P2141] [P2645] [P2142] [P2158] [P2216] [P2529] [P2239] [P2252] [P2257] [P2261] [P2013] [P2280] [P2286] [P2294] [P2367] [P2384] [P2798] [P2388] [P2393] [P2394] [P1314] [P2398] [P2424] [P2485] [P1777] [P2522] [P2568] [P2661] [P2668] [P2672] [P2738] [P2704] [P3147] [P2709] [P2742] [P1648] [P2785] [P1650] [P3275] [P3327] [P3368] [P3369] [P3177] [P3371] [P3372] [P1397] [P3373] [P3374] [P3379] [P3385] [P2629] [P3388] [P3391] [P3398] [P3455] [P2208] [P3803] [P3807] [P3811] [P3846] [P1572] [P3865] [P3916] [P3951] [P3957] [P3958] [P3978] [P4111] [P1960] [P4157] [P3193] [P4195] [P3141] [P4414] [P4451] [P4525] [P4526] [P4597] [P4777] [P1596] [P4779] [P4942] [P2554] [P5015] [P2857] [P5016] [P3025] [P5017] [P5018] [P5019] [P3274] [P5020] [P2557] [P5023] [P5035] [P5057] [P2133] [P5174] [P1165] [P5436] [P1937] [P5461] [P3452] [CF1A] [P3082] [CF4A] [CF6A] [CF78A] [CF104A] [P1517] [CF121B] [CF171B] [P1618] [CF171C] [CF171D] [P1514] [CF171E] [P3112] [CF171G] [CF194A] [P3458] [CF260C] [P2997] [CF290B] [CF290C] [CF292A] [P1933] [CF304B] [P2469] [CF383A] [CF386A] [CF387A] [CF389A] [P3193] [CF390A] [CF391A] [CF409D] [CF409F] [CF411A] [CF433A] [CF440A] [CF545D] [CF586A] [CF602B] [CF610A] [CF632A] [P2260] [CF652B] [CF656A] [P1506] [CF656B] [CF656D] [CF659A] [P2652] [CF669A] [CF678A] [P2420] [CF691A] [CF691B] [CF697A] [CF709A] [P3385] [CF725B] [CF735D] [CF777A] [CF777B] [P2496] [CF784A] [CF784E] [CF816B] [CF859A] [CF900A] [CF1033A] [CF1033B] [CF1064B] [CF1084A] [P2205] [CF1106A] [CF1145B] [CF1145C] [CF1145D] [P2364] [CF1145E] [CF1145F] [P1030] [CF1169A] [SP1] [SP3105] [SP3267] [SP6256] [P3160] [SP9340] [SP9722] [SP25784] [P2312] [AT769] [AT882] [P2977] [AT907] [P2388] [AT941] [AT1009] [AT1098] [AT1145] [AT1171] [AT1310] [P1344] [AT1335] [P1048] [AT1577] [AT1877] [P1352] [AT2018] [AT2141] [AT2153] [P2372] [AT2201] [AT2270] [P2477] [AT2285] [P3097] [AT2333] [P1187] [AT2412] [P3109] [AT2685] [AT2827]
统计数据非实时更新。

签名

「希望你可以找寻到,能一直走在梦想之中,成为夜空中的星星」

QQ:1582205951

//请标明luogu的ID

以后可以叫窝二亚姐姐/二亚妹妹

· ———————— ·

女装Flag:// 欢迎私信再补几条

1.如果窝再叫Aiming_High小妹妹窝就女装。(Flamire的Aiming_High 人格不算(^з^))

2窝我再数错数就女装

3.窝再写反“<<”和“>>”就女装

4.窝再改其他人的benben就女装(除非Ta先改窝的)

· ———————— ·

二亚的友链QwQ:

夜刀神十香

诱宵美九

Winter_coming

大湿

Chhokmah

我是一个垃圾

LJC00125

wxwoo

Aiming_High

Irressey

Bambusoideae

樱初音斗橡皮

NaCly_Fish

我不认识你

恨妹不成穹

Itsuka_Kotori

klssxbc0002

蓬萊山輝夜

mikechu

baoyu

Mist_Stalker

CHENRUIJIE

Aehnuwx

charliegong

奶酥奶酥QwQ

Dijkstra666

-------------- 分割线--------------

约战粉官团QwQ 博客QAQ

点击查看更多...
反馈
如果你认为某条动态有问题,欢迎向洛谷反馈,以帮助更多的同学。请具体说明理由,以增加反馈的可信度。